Egyetemes 1914-

Egyetemes 1914-

Fogalmak: villámháború, front, állóháború, hátország, antant, központi hatalmak, hadigazdaság, hadifogság, bolsevik, szovjet, örmény népirtás, egypártrendszer, Népszövetség, kisebbségvédelem, totális állam, többpártrendszer, egypártrendszer, személyi kultusz, koncepciós per, GULAG, holodomor, államosítás, kollektivizálás, kulák, tervgazdaság, piacgazdaság, New Deal, fasizmus, nemzetiszocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, Führer, SS, Anschluss, Molotov–Ribbentrop-paktum, tengelyhatalmak, szövetségesek, totális háború, kiugrási kísérlet, zsidótörvények, munkaszolgálat, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, haláltábor, népirtás, holokauszt, partizán, Vörös Hadsereg, jaltai konferencia, háborús bűn, malenkij robot, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), kitelepítés, hidegháború, vasfüggöny, szuperhatalom, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST), Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, kétpólusú világ, a berlini fal, jóléti állam, prágai tavasz, Szolidaritás

Személyek: II. Vilmos, II. Miklós, IV. Károly, Kemal Atatürk, Vlagyimir I. Lenin, Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, Benito Mussolini, Joszif V. Sztálin, Adolf Hitler, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Kliment J. Vorosilov, Harry S. Truman, Nyikita Sz. Hruscsov, John F. Kennedy, Mahátma Gandhi, Mao Ce-tung, Nicolae Ceauşescu, Mihail Sz. Gorbacsov, Lech Wałȩsa, VI. Pál, II. János Pál, Ronald Reagan, Helmuth Kohl,

Kronológia: 1914. június 28. a szarajevói merénylet, 1914–1918 az első világháború, 1917 a bolsevik hatalomátvétel, 1922 a Szovjetunió létrejötte, 1929 a gazdasági világválság kezdete, 1933 a náci hatalomátvétel, 1938 az Anschluss, a müncheni konferencia, 1939–45 a második világháború, 1939. szeptember 1. Lengyelország lerohanása, 1941. június 22. a Szovjetunió megtámadása, 1941. december 7. Pearl Harbor bombázása, 1943. február a sztálingrádi csata vége, 1944. június 6. partraszállás Normandiában, 1945. május 9. az európai háború vége, 1945. augusztus 6. atomtámadás Hirosima ellen, 1945 az ENSZ létrejötte, 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, India függetlenné válása, 1948 Izrael Állam megalapítása, 1949 az NSZK és az NDK megalakulása, kommunista fordulat Kínában, 1955 a Varsói Szerződés létrehozása, 1975 a helsinki értekezlet, 1989 a berlini fal lebontása, rendszerváltoztatás Közép-Európában, 1991 a Szovjetunió felbomlása, 1991–95 a délszláv háború,

Topográfia: Brit Birodalom, Szarajevó, Doberdó, Románia, Szerbia, Olaszország, Szovjetunió, Kolima-vidék, Leningrád (Szentpétervár), Moszkva, Berlin, Sztálingrád, Normandia, Pearl Harbor, Hirosima, Auschwitz, Drezda, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Közel-Kelet, Izrael Észak- és Dél-Korea, Vietnam, Kuba, Afganisztán, Szlovákia, Ukrajna

Kis  Sándor történelemtanár, fejlesztőpedagógus
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el